Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

 Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) , informuję Pana/Panią, że: 1. Administratorem przetwarzanych Pana/ Pani danych osobowych jest: Biuro Turystyczne Kukle Karolina Modzelewska, Kukle 16-506 Giby. 
2. Jako administrator danych osobowych, będziemy przetwarzać Pana/ Pani następujące dane osobowe: imię, nazwisko, NIP, adres zamieszkania, adres prowadzenia działalności, adres korespondencyjny, adres e-mail, numer telefonu, numer rachunku bankowego. 
 3. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b, pkt c i pkt f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) celem: 
 (a) zawarcia i realizacji umowy- zgłoszenie na pobyt w Ośrodku Szkoleniowo-wypoczynkowym ENERGETYK, ul. Leśna 1, 19-206 Rajgród przez okres obowiązywania Umowy oraz przez okres 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym Umowa została wykonana / zakończona / rozwiązana. 
 (b) ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami jakie biuro albo Pan / Pani mogą mieć w stosunku do siebie w związku z zawarciem lub realizacją Umowy – przez okres obowiązywania Umowy oraz przez okres 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym Umowa została wykonana / zakończona / rozwiązana, 
 (c) realizacji przez biuro ciążących na niej obowiązków prawnych, w szczególności wynikających z przepisów prawa podatkowego przez okres obowiązywania Umowy oraz przez okres 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym Umowa została wykonana / zakończona / rozwiązana. 
 4. Brak podania danych osobowych powoduje brak możliwości zawarcia i realizacji Umowy.
 5. Posiada Pan/ Pani prawo do: 
 (a) żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania; 
 (b) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych, w sytuacji technicznej możliwości do takiego przeniesienia; 
 (c) cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; 
 (d) wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych.
 6. Inspektorem Ochrony Danych w Spółce jest: Karolina Modzelewska, e-mail: biuro@kukle.pl. 
 7. W celu uzyskania dalszych informacji o przysługujących prawach i sposobach ich realizacji, lub w razie jakichkolwiek innych pytań lub żądań, może Pan / Pani zwrócić się do wskazanej w zdaniu poprzedzającym osoby. 
 8. Przewidywanymi odbiorcami Pana / Pani danych osobowych są pracownicy Ośrodka – w zakresie, w jakim jest to niezbędne do realizacji celów przetwarzania tych danych. 
Copyright (c)2019, All Rights Reserved.
Ta strona może korzystać z Cookies.
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.

OK, rozumiem lub Więcej Informacji
Informacja o Cookies
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.
OK, rozumiem